Tillväxtverket om tillväxt

Publicerad
2012-04-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Nu har Tillväxtverket presenterat Sveriges största enkätundersökning av små och medelstora företag om företagens villkor och verklighet 2011.

De små och medelstora företagen har blivit allt viktigare för både sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige. I enkätundersökningen undersöker Tillväxtverket hur svenska små och medelstora företag ser på sina tillväxtmöjligheter och tillväxthinder.

Ungefär 19 000 små och medelstora företag har besvarat enkäten. Enligt rapporten visar enkätundersök-
ningen att faktorer som hänger ihop med en positiv framtidstro och tillväxtvilja för denna grupp av företag är;

• företagets storlek – ju större företag desto större tillväxtvilja
• samarbete med andra företag
• kedje- och koncerntillhörighet
• internationalisering
• förnyelse och innovation
• miljöarbete

Som hinder för tillväxt beskrivs konkurrens från andra som största hindret från medelstora företag och för de minsta företagen är det framförallt den egna tiden som är det största hindret.

Mer info; www.tillvaxtverket.se