Tillgänglighet som konkurrensmedel

Publicerad
2012-04-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter. För dessa personer är frågan om tillgänglighet otroligt viktig, inte bara i form av ramper, tröskellösa dörrar, hissar etc, utan också i form av information. Det rör sig ofta om skyltar med en kombination av taktilt utförande jämte punktskrift och pictogram.

Handisam eller Myndigheten för handikappolitisk samordning arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. Deras verksamhet handlar om att skynda på utvecklingen mot ett samhälle, där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.
Deras GD eller generaldirektör heter Carl Älfvåg.

Kalmar Skylt & Gravyr AB är ett av de företag, som kommit längst när det gäller att tillverka olika typer av taktila skyltar, inte minst för offentliga miljöer, för att just öka allas möjlighet till optimal tillgänglighet.

Här heter deras VD eller verkställande direktör Fredrik Lindblom.

– Vi är en av få tillverkare, som varit med sen starten när det gäller taktila skyltar med punktskrift. Vi har hunnit skaffa oss den erfarenhet, som behövs för att tillverka skyltar med hög läsbarhet för de med nedsatt syn, förklarar Fredrik Lindblom.
– Vi har ett nära samarbete med personer, som läser punktskrift och har utvecklat våra produkter för att passa seende, synsvaga och blinda. Skyltar som följer de rekommendationer, som Handisam har tagit fram.

Tillgänglighet som konkurrensmedel
Fredrik Lindblom

Mer än bara en skylt
För att en skylt ska fylla sin funktion sett ur ett tillgänglighetsperspektiv måste man lägga stor vikt vid bokstävernas, siffrornas och symbolernas utformning och skyltens placering rent fysiskt. Exempelvis bör texter bestå av enbart versaler och ha en höjd på minst 15 mm. Dessutom ska det finnas kontrast mellan skylt och vägg, liksom mellan text och skylt.

– Det finns regler och rekommendationer om taktila skyltars utformning och placeringen, berättar Fredrik Lindblom.
– Samtidigt pågår hela tiden en utveckling baserad på de erfarenheter och kunskaper, som inte minst de olika handikapporganisationerna samlar in och utvärderar.

Idag skulle ingen komma på idén att sätta en skylt mitt på en entrédörr, utan den placeras på samma sida som dörrhandtaget på ca 160 cm höjd, så att även rullstolsburna ledigt ska kunna ta del av den.

Viktigt med bred kompetens
Statsmakternas satsning på ökad tillgänglighet i samhället tog en förnyad fart under början av 2000-talet. Redan år 2003 tittade Fredrik Lindblom och hans medarbetare på vad som skulle krävas, för att professionellt och seriöst kunna börja med tillverkning av just taktila skyltar av olika slag.

– Vi kom fram till att vi dels behövde göra en del stora investeringar, dels behövde öka vår kunskap och kompetens på området, för att på allvar ge oss in på den här marknaden, förklarar Fredrik Lindblom.
– Och tre år senare, 2006, var vi redo, för att ta det steget och det är något som vi definitivt inte ångrar.

Idag står den taktila sidan för ca 20% av ordervärdet hos Kalmar Skylt & Gravyr och den delen av verksam-
heten är också den mest expansiva, eftersom allt fler kommuner, landsting och statliga inrättningar börjar ta tag i tillgänglighetsproblematiken både inomhus och nu allt mer även utomhus. Även hotell, konferens-
anläggningar, köpcenter, museer m fl tar fram planer för ökad tillgänglighet, där den taktila uppskyltningen spelar en viktig roll.

– Nu senast investerade vi i en ny, större gravyrmaskin från Signcom, bara för att vi ska kunna minska leveranstiderna på taktila skyltar ytterligare i och med att orderingången bara ökar, förklarar Fredrik Lindblom.

Man kan inte undgå att se med vilken stolthet, som Fredrik Lindblom berättar om sina medarbetare som samtliga på olika sätt och i olika avseenden fått utbildning kring de här frågorna.
Det handlar om att veta hur de taktila skyltarna används, för att kunna ge dem den utformning som bäst främjar deras funktion. Det ska vara rätt ställe, rätt plats, rätt material, rätt utformning. Sedan kan man tillverka skyltar i vilket skyltsystem som helst och av vilket material som helst.

Tillgänglighet som konkurrensmedel
Tommy Strand

Distinkt och ändå mjukt
Den taktila delen i plast fräser man och ser till att konturerna blir tydliga och distinkta. Samtidigt som de måste vara mjuka och skonsamma för känsliga fingrar. Själva skylten kan vara i vilket material som helst; oftast aluminium, rostfritt eller akryl. Det enda material som inte används är trä, eftersom trä är ett levande material och de taktila bokstäverna och symbolerna riskerar allt för lätt att ramla av. Något som bara inte får hända.
På Kalmar Skylt & Gravyr har man länge även arbetat med välvda taktila skyltar, vilket kräver lite av en speciell teknik.

– Vi har upparbetat en väldig erfarenhet, kunskap och kompetens på det här området och blivit kända för att vara duktiga på taktila skyltar, berättar Fredrik Lindblom.
– Ofta får vi förfrågningar från kollegor i branschen och vi får numera också uppdrag från våra nordiska grannländer.

Idag omsätter företaget drygt 5 miljoner kronor med sex årsarbeten fördelade på åtta medarbetare. Men så var det inte när företaget startade 1978 … i en tvättstuga.

Kundens identitet
Företagets affärsidé lyder; Att förse kunder med allt som rör bokstäver och bilder i syfte att informera, upplysa och framhäva kundens identitet.

Precis så var det från början, då Lorentz Lindblom, Fredriks pappa, 1978 kom över en enkel gravyrmaskin och började tillverka namnskyltar och id-brickor; alltså informera, upplysa och framhäva kundens identitet.
Allt eftersom blev uppdragen fler och verksamheten i tvättstugan började bli lite trångbodd. Tillsammans med ytterligare två företag skapade man, vad man kallade; Tryck- & Reklamhuset, för att kunderna skulle kunna få hjälp med allt som på ena eller andra sättet rörde bilder eller bokstäver.

Så här nästan 35 år senare finns den gamla gravyrmaskinen kvar på hedersplats i lokalerna och makarna Lindblom syns också till. Fadern och företagets grundare finns med på ett hörn både när det gäller produktion och kundkontakt. Mamman Ann-Marie Lindblom har hållit i den administrativa delen, men kommer under året att gå i välförtjänt pension.

– Vi har tillverkat graverade skyltar sedan 1978 med noggrannhet och kvalité som honnörsord, påpekar Fredrik Lindblom, som sedan 20 år tillbaka varit med i den operativa verksamheten.
– Idag är vi totalleverantör inom bilder och bokstäver oavsett vad bilden och/eller bokstaven ska appliceras på. Allt från det lilla visitkortet till den stora fasadskylten.
– Vår mångåriga erfarenhet och kunniga personal är vår största tillgång. Viljan att alltid vara ledande gör oss till en utmärkt samarbetspartner, slår Fredrik fast.

Sedan ett antal år finns man numera i hyrda lokaler på Franska Vägen 5A och här erbjuder man så mycket mer än bara gravyr; från screen och lackering till gatuskyltar och presentreklam – alltefter kundernas behov och önskemål

Näthandeln hägrar
När konjunktursvackan kom 2010, gick Kalmar Skylt & Gravyr lite mot strömmen. Istället för att minska personalstyrkan satsade man på kompetensutveckling och på att bygga upp den egna webbshopen; www.skyltshop.se.

– Vi har haft den igång i snart 1,5 år och nu börjar vi närma oss 5% av företagets totala ordervärde, säger Fredrik Lindblom.
– Framför allt är det order som vi inte normalt sett skulle få på några andra vägar. Dessutom fungerar webbshopen som ett skyltfönster, där många inhämtar information och priser, men väljer att lägga order via exempelvis ett telefonsamtal.

Tillgänglighet som konkurrensmedel

Delägare i 4Sign
Kalmar Skylt & Gravyr är en av delägarna i kedjeföretaget 4Sign Norden AB, som arbetar centralt med stora kunder, som har sin verksamhet i Sverige eller över hela Norden. Ett samarbete som innebär att flera mindre företag kan hjälpas åt med stora order och projekt.
4Sign Norden AB arbetar också, för att alla 4Sign anslutna bolag ska kunna erbjuda kvalitetsprodukter till förmånliga priser för slutkund. Man samarbetar även vid utbildningar för att höja standarden på hela branschen.

– Idag är vi 25 delägare i 4Sign och det är företag, som delar samma mål och samma värderingar. Det sam-
arbetet är otroligt viktigt för oss och inför vårt 35 årsjubileum kan det ju vara kittlande att fundera på ett namn-
byte till 4Sign för vår del, säger Fredrik Lindblom lite eftertänksamt.
– Kort sagt kan 4Sign beskrivas som en branschkedja med syfte att skapa stordriftsfördelar och marknadskraft för anslutna företag.

Mer än bara ett jobb
Det finns en härlig opretentiös och familjär stämning i lokalerna på Franska Vägen 5A. Det är också med stolthet och omtanke som Fredrik Lindblom presenterar ett par av sina medarbetare.

Exempelvis Tommy Strand, som är företagets allt-i-allo och producerar allt från graverade skyltar till bildekorer. Han har funnits med i 13 år.

Eller Christian Nilsson, som sköter alla gravyrmaskiner och tillverkar graverade och lasergraverade skyltar i alla möjliga material; allt från den lilla installationsskylten till stora logograverade skyltar. Djupgravyr, lasergravyr eller punktskrift är inga problem. Han firar 10 årsjubileum på företaget nästa år.

Här finns också Malin Waldebjer, som är bildexpert och trollar i Photoshop när bilderna ska redigeras. Hon gör de flesta original och tillverkar skyltar, dekaler och bildekorer.

Ytterligare en medarbetare är Anna Persson, som oftast står i butiken eller svarar i telefon och har hand om det administrativa.

Det visste vi inte
Själv fyller Fredrik Lindblom 39 år i år, är sambo och har två barn; en pojke och en flicka. Han har varit med sedan år 1989 och är numera VD samt den som är ansvarig för att utbilda alla anställda när det gäller lagar, krav och rekommendationer när det gäller skyltar i offentlig miljö för ökad tillgänglighet.

På fritiden är det familjen som gäller och finns det tid ligger idrott väldigt varmt om hjärtat. I dagsläget är det mera titta än utöva som gäller. Fredrik är fast besluten att få uppleva ett OS och fotbolls-VM på plats någon gång i livet.

Vad vi inte visste om Fredrik Lindblom är att han hade 5:a i Handel och kontor och var med och grundade innebandyföreningen Lindsdals IBK, som sedermera blev CL98IC.
Inte heller visste vi att Tommy Strand krympt 4 cm sedan han var 19 år eller att Christian Nilsson älskar att dra några riff på sin gitarr. Eller att Malin klarar sig på isländska och att Anna är ko-rädd.

Fast det visste vi att de alla, tillsammans med de övriga på Kalmar Skylt & Gravyr, brinner av stolthet att deras jobb skapar trygghet och delaktighet för människor med funktionsnedsättningar på ena eller andra sättet. Det handlar trots allt om mer än ett jobb.

Text/foto: Lars Knapasjö

Nytt uppdrag för Handisam
Handisam har fått ett nytt uppdrag från regeringen. Man ska utveckla ett sammanhållet system, för att följa och analysera utvecklingen inom funktionshinderspolitiken.

– Det här är ett av våra allra största och viktigaste uppdrag, säger Handisams analyschef Arvid Lindén.
– Syftet med uppföljningssystemet är att påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta.

Uppföljningen ska göras med utgångspunkt från de mål och insatser som finns presenterade i Strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. I arbetet kommer även funktionshindersorganisationerna att medverka.