Svårare att få lån

Publicerad
2012-04-10
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Sedan en tid tillbaka har bankerna börjat låna ut allt mindre pengar till små och medelstora företag. Dessutom har nya företagskunder svårast att få lån.

– Bankerna är otroligt viktiga som smörjmedel. Jag tror inte, att vi får samma akuta kris som vid finanskrisen 2008 där finansieringen ströps abrupt, men vi ser redan nu en ökad rädsla hos företagen för att investera och där har vi en roll att spela, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi Företagspartner till Di.

Varje kvartal låter Almi Företagspartner telefonintervjua 150 bankkontorschefer över hela landet. Frågorna gäller bankernas utlåning, förväntningar på konjunkturen och räntans utveckling. Syftet är att få en tidig signal om konjunkturutvecklingen.

Dagens industri berättar att bankerna sedan i somras dragit ner ordentligt på utlåningen till små och medelstora företag. Nästan hälften av de intervjuade tror också att utlåningen fortsätter minska under detta år. Tidningen sammanfattar att prognosen för framtida utlåning är nere på samma bottennivå som under finanskrisen. Ett av fyra bankkontor säger att kreditvillkoren skärpts. Allra svårast att få lån har nya företagskunder.