Sericomex – up and running

Publicerad
2012-04-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

I februari förra året var det många i branschen, som förvånades över beskedet att Patrik Martinsson lämnade sin befattning som VD för Sericomex. Ett företag, som han varit på sedan 20-årsåldern och där han blev både delägare och VD. Istället startade han och ytterligare några medarbetare från Sericomex upp en ny verksamhet i Sverige för det franska företaget Hexis.

Det var i september 2008, som det japanskt ägda Mutoh Europé nv köpte upp SE Group S.A. – ett företag där Sericomex Sweden AB ingick som dotterbolag. Det här var enligt de flesta bedömare en helt riktig industriell satsning, där Sericomex starka marknadsposition i kombination med Mutohs finansiella resurser skulle skapa stora förutsättningar för en kraftfull expansion. År 2006 hade man köpt en fastighet på Hjalmar Brantingsvägen i Landskrona och 2009 etablerade man egna demo-lokaler med två säljare och eget lager på Hemvärnsgatan i Solna, bara ett stenkast från Stockholms innerstad.

Sericomex up and running

Stora planer
En av de faktorer hos Sericomex, som troligen attraherade Mutoh riktigt rejält, var att Sericomex omsatte ca 30% på maskiner och ca 70% på material. Det är också det som gjort Sericomex till den starka marknads-
aktören de är och här hade en världsledande maskintillverkare som Mutoh kanske en del att lära sig för framtiden.

Vad som egentligen hände i kulisserna, kan ingen veta. En fråga som kan ha skapat en del diskussioner var Mutohs bestämda uppfattning att Sericomexs huvudkontor skulle flytta från Landskrona till Stockholm.

– Mutoh har en bakomliggande idé med sin satsning. Den delar jag till fullo och den kommer att rita om kartan för den här delen av branschen, säger Roger Folhammar, som vid årsskiftet tillträde i Sericomex som försäljningschef och Key Account Manager för de största kundkontona.
– I de här planerna är det självklart att huvudkontoret måste ligga i Stockholm, men lokaliseringen till Landskrona kommer att vara kvar.

Kraftfull mobilisering
I samband med avhoppen påverkades omsättningen givetvis negativt. Viktiga medarbetare försvann och några kunder följde med.

– Sericomex har alltid haft en fast kundstock, som gillar oss och litar på företaget. Därför är det inte förvånansvärt att väldigt många stannade kvar och inte heller att den fasta kadern av professionella och framgångsrika leverantörer och varumärken också blev oss trogna, påpekar Roger Folhammar.

Idag arbetar man med två säljteam, dels Team Syd, som opererar från Landskrona och består av två säljare med ordermottagare och säljsupport, dels Team Stockholm, som är uppbyggd på motsvarande sätt och utgår från Hemvärnsgatan. En adress som man kommer att behålla även om lokaliteterna behöver kompletteras, framför allt på kontorssidan.

Satsning på Nordeuropa
Idag har Sericomex en japansk VD i Kazuyuki Sato, som varit stationerad här sedan ungefär ett år tillbaka. Hans uppgift är att skapa en ny ledningsgrupp, som ska kunna genomföra satsningen på expansion och marknadsutveckling. Han har sin familj kvar i Japan och det betyder nog att det i hans uppgifter också ingår att rekrytera en ny VD.

– I och med köpet av SE Group fick Mutoh också dotterbolag i Estland, Lettland, Litauen och Finland. Tillsammans i gruppen är vi 70-80 medarbetare med likartat sortiment och likartade lager, förklarar Roger Folhammar.
– Mutoh avser att göra en satsning på hela Nordeuropa. I den satsningen kommer Sverige att vara basen och det innebär ganska självklart att huvudkontoret, ledningsresurserna koncentreras till Stockholm med alla dess fördelar ur kommunikations och logistik synpunkt.

I Sverige kommer en säljoffensiv att riktas mot Stockholm/Mälardalen helt i enlighet med de ursprungliga planerna, eftersom den geografiska marknaden där växer så att det knakar om det.

Sericomex up and running

Samordning ger styrka
För den nordeuropeiska satsningen kommer samordning att vara ett viktigt ledord. Det kan innebära, ett likartat produktutbud med likartade nationella lager och med en koncentration på snabb och effektiv logistik för att skapa optimal tillgänglighet och leveranssäkerhet gentemot kunderna, oaktat var de finns.

– Man kan säga att vi skulle kunna dubblera sortimentet, men inte lagerhållningen, påpekar Roger Folhammar.
– Flerspråkiga prislistor, produktbroschyrer, faktablad, hemsidor etc är också något vi funderar på.

Långsiktiga relationer
Både Kazuyuki Sato och Roger Folhammar är noga med att betona vikten av långsiktighet i relationerna, inte bara till kunderna, utan minst lika viktigt med leverantörerna. När maskinen är installerad och personalen utbildad; det är då som det egentliga samarbetet verkligen börjar.

– Vi säljer inte bara en maskin Vi säljer en tjänst, en möjlighet för våra kunder att tjäna pengar. Det är därför de handlar av oss, understryker Roger Folhammar.

Mutohs intresse av Sericomexs framgångar när det gäller materialförsäljning är också något som inte minst kan locka leverantörer och tunga varumärken till att värna om relationerna. Skulle Mutoh satsa på att etablera sig och expandera på materialsidan, kan man komma att bli en synnerligen viktig aktör för många parter.

Många smånyheter
Som så många andra aktörer i branschen har Sericomex inga större omvälvande nyheter att komma med på sortimentssidan. Däremot har man dialoger med flera av leverantörerna, vilket i sig ger en del smånyheter. Här finns MACtac, Ritrama, Grafityp, Heytex och flera andra kända tillverkare och varumärken.

– Vi tittar mycket på omvärlden och det finns åtskilliga både produkter och leverantörer som intresserar oss, säger Roger Folhammar.
– Men fokus nu är att konsolidera oss på personalsidan och se till att vi är up and running på säljsidan.

Företaget har också anställt en ekonomichef; Deon Kotze, som just nu är i Landskrona bl a för att förbereda uppbyggandet av huvudkontoret i Stockholm.

Fantastiska Fredag
Säger man Sericomex, är det många som ler och svarar; Fantastiska Fredag. Det är något av en marknads-
föringsinstitution i branschen; dessa galna priserbjudanden på fredagar.

– Självklart fortsätter vi med Fantastiska Fredag, fast nu går vi ut redan på torsdag för att kunderna ska ha en chans att kontrollera sina lager innan de lägger en order, förklarar Roger Folhammar.
– Man ska inte ändra på det som skapat framgång.

Själv är han en lycklig stockholmare på 53 år med snart 25 års säljerfarenhet. Första på Skyltbolaget med trading och efter ett antal år där, blev han R&D Spandexs Stockholms-representant i drygt 8 år. Efter en kortare tid för CC&CO i Stockholm, headhuntades han till jobbet som försäljningschef här på Sericomex.
Den lilla fritiden ägnas åt familjen och lite träning, mycket ute i skog och mark. Fotografering är också ett intresse som han delar med många branschkollegor … liksom givetvis motorcyklar. Något annat vore ju helt otänkbart i de här gängen. Genom åren har det blivit tre Harley Davidson, men numera grenslar han en dovt mullrande maskin från tyska BMW.
Foto/text; Lars Knapasjö