SBPR – kort om parallellimport

Publicerad
2012-04-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Vad är parallellimport?
Parallellimport innebär att en varumärkesskyddad produkt importeras, vid sidan av tillverkarens återförsäljare, från ett land utanför EU/EES där de lagligen satts på marknaden. Importören säljer därefter varan vidare på sin hemmamarknad utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

Vad gäller inom EU/ EES?
När rättighetsinnehavaren har satt sin produkt på marknaden i någon medlemsstat förlorar han sin rätt att styra varans fortsatta cirkulation med hjälp av sin ensamrätt. Det blir då fritt fram för den som vill importera varan från en medlemsstat till ett annan att göra detta vid sidan av tillverkarens återförsäljare.

Vad gäller för varumärken som tillverkas i tredje land?
Parallellimport från ett land utanför EU/EES inte är tillåtet utan varumärkesinnehavarens tillstånd. Vid import utan rättighetsinnehavarens uttryckliga medgivande löper parallellimportören risk att stämmas för varumärkesintrång.

Vad är påföljden vid varumärkesintrång?
Varumärkesintrång kan medföra straffansvar, vitesförbud och skadestånd.

Informationen är endast tänkt att ge en översiktlig inblick i ämnet och mer specifika frågor bör besvaras av en jurist.

www.sbpr.se

SBPR