Ricoh om en förändrad framtid

Publicerad
2012-04-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Ricohs deltagande på Drupa 2012 är den största företaget hittills har haft. Besökarna kommer att få se deras omfattande portfölj av mjukvara och hårdvara, lämplig för leverantörer och trycksaksproducenter vars verksam-
heter växer utanför print och expanderar till marknadsföring och kommunikationstjänster.
CRD kan också se hur Ricoh kan hjälpa dem att öka det kommersiella stödet för deras verksamhet.

Besökarna hos Ricoh kommer att kunna se Ricoh TotalFlow portföljen, Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition, Pro C751 digital färg och InfoPrint 5000 VP. Man visar också upp det nya Ricoh Carbon Balanced utskrifts-
programmet, nästa generation av Ricoh Business Driver programmet och en ny storformatsskrivare.

Ricohs fokus under hela evenemanget kommer att vara på förändring och man vill visa hur Ricoh kommer att samarbeta med leverantörer och trycksaksproducenter mot en förändrad framtid.

Ricoh