Ny styrelse för ökad tillväxt

Publicerad
2012-04-11
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Spandex, leverantör av ledande varumärken för grafiska lösningar, har satt samman en styrelse, som ska ge ökat stöd till det etablerade ledningsteamet. Detta som en följd av Gilde Buy Out Partners och Spandex-ledningens förvärv av Spandex från den tidigare ägaren Gerber Scientific, Inc. i augusti 2011. Ett erfaret ledningsteam får nu stöd av de kunniga rådgivarna Noorlander och Summerside för att påskynda utvecklingsplanerna.

Den nya styrelsen består av styrelsemedlemmarna Wim Noorlander (ordförande) och John Summerside, Spandex CEO Rodney W Larson och två representanter från Gilde Buy Out Partners.

Wim Noorlander

Wim Noorlander, styrelseordförande, var tidigare CEO vid Stokvis Tape Group BV, en ledande oberoende tejpspecialist. Han ingår i styrelsen Braven Sealants BV och är aktiv inom andra verksamheter via sitt investeringsbolag.

John Summerside

John Summerside är en välkänd person inom skylt- och displaybranschen. Han har innehaft flera höga positioner i Robert Horne-koncernen och lanserade koncernens tejp- och displayproduktverksamhet 1986. Därefter har han innehaft positioner på direktörsnivå hos Buhrmann och PaperlinX, fram till 2007. Sedan dess har John arbetat som konsult för flera företag. Han var tidigare ordförande för Storbritanniens Digital and Screen Printers’ Association, som gav honom en hedersguldmedalj och för European Pressure Sensitive Manufacturers’ Association.

 Rod Larson

Rod Larson utsågs till vice VD för Gerber Scientific Inc. och VD för Spandex Ltd i juli 2007. Innan dess var han VD för Gerber Coburn, en befattning han innehade sedan mars 2006. Han påbörjade sin karriär med ingenjörsroller hos Dow Chemical och Rogers Corporation och tillbringade elva år hos FMC Corporation där han hade flera olika roller inom ledningen. Rod har en MBA från Stanford University.

Den nybildade styrelsen kommer att samarbeta med det väletablerade Spandex-ledningsteamet som har fortsatt ansvar för verkställande av strategiska och driftsrelaterade beslut. Teamet innefattar elva mycket erfarna chefer.

Styrelseordföranden Wim Noorlander ger sin kommentar:
– Tillsammans har det här engagerade och kunniga ledningsteamet mer än 150 års kombinerad erfarenhet från marknaderna för storformatstryck, skyltning och grafik. Teamet har all den kunskap som krävs för att föra Spandex verksamhet framåt, samtidigt som vi styrelseledamöter kommer att bidra med råd, riktlinjer, idéer och externa perspektiv för att understödja och accelerera de globala tillväxtplanerna.