Molanders Sign & Display AB (MSD) växer och har nyanställt

Publicerad
2012-04-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Marcus Bengtsson börjar som servicetekniker med placering vid företagets kontor på Lidingö. Marcus har mångårig erfarenhet från digital tryckproduktion i den grafiska branschen, senast som produktionsledare på Jetprint.
Marcus Bengtsson

Bengt Bjälmén blir försäljningsansvarig för Durst nya system och marknadssegment: Omega 1. Bengt har mångårig erfarenhet från försäljning av system till den grafiska branschen, senast som försäljningsansvarig hos Océ i Stockholm.

Bengt Bjälmén

Jimmy Eliasson anställs som servicetekniker och systemkonsult med placering vid företagets kontor på Lidingö. Jimmy har mångårig erfarenhet som systemtekniker- och konsult från Océ.

 Jimmy Eliasson

2011 var ett mycket framgångsrikt år för Durst och MSD, som båda kraftigt ökade sin omsättning. MSD har idag mer än 60 installerade Durst Rho-skrivare; alla med högkvalitativ utskriftsproduktion och byggda för 24/7-produktion med industriella volymer.