Lönsamhet – basen för hög tillväxt

Publicerad
2012-04-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

En vanlig uppfattning är att hög tillväxt förr eller senare leder till lönsamhet. Tillväxt betraktas därför som ett mått på om ett företag är framgångsrikt. Niklas Kiviluoto hävdar emellertid i sin doktorsavhandling, vid Åbo Akademi, att tankesättet har fel fokus.

 Niklas Kiviluoto

Enligt honom är det nödvändigt att först satsa på lönsamhet. Företag, som är lönsamma har förutsättningar
att skapa fortsatt lönsam tillväxt. Bolag som satsar allt på att skapa hög tillväxt, finner så småningom, enligt avhandlingen, att den strategin går ut över just lönsamheten.

Niklas Kiviluoto har i sin avhandling studerat både vetenskapliga artiklar om entreprenörskap och den praktiska verkligheten för drygt 1 000 företag. Dessa återfinns inom finsk spetsteknik i bio- och IT-branscherna.

Den finansiella analysen bekräftar, att lönsamhet är en förutsättning för fortsatt lönsam tillväxt. Resultaten stämmer oberoende av företagens ålder.
Det visar sig också att en ändring av strategi, från fokus på hög tillväxt till fokus på lönsamhet, är osannolik och mycket svår att genomföra.

Därför, konstaterar Niklas Kiviluoto, är det nödvändigt för nya företag att sikta på rätt saker redan från början. Det vill säga skapandet av en lönsam affärsmodell.


Text; Pär Rönnberg