En mässa för Gosh

Publicerad
2012-04-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Gosh är en av branschens ledande profil-, promotion- och workwearkedja och anordnar två gånger om året en egen sluten mässa för kedjans medlemsföretag och avtalsleverantörer; Gosh-dagarna, som senast gick av stapeln den 7-8 februari.

Gosh-dagarna är en mässa som ger tillfällen till många intressanta möten, produktinformation och diskussioner. Den pågår i två dagar och upplevs väldigt givande av både avtalsleverantörer, som är på plats och medlemsföretagen.

– Det är även en tidpunkt som vi använder till att presentera Goshs centrala arbete, ett tillfälle utöver de månadsbrev och information vi skickar ut och lägger ut på intranätet. Det är viktigt att våra medlemsföretag känner till vad som händer inom kedjan, säger Caroline Rosado som är Gosh nya VD sedan oktober 2011.

En mässa för Gosh

Snart även Finland
Det händer mycket inom Gosh just nu. Kansliet arbetar nära både medlemmar och leverantörer. Det är många projekt på gång, som kommer att ge mer kundnytta och förbättrade relationer inom kedjan.

– Vi är och kommer att förbli vår branschs starkaste och ledande kedja inom vår kategori. Vi har idag medlemmar inom profil, promotion och arbetskläder och inte mindre 38 avtalsleverantörer inom bägge verksamhetsområdena, förklarar Caroline Rosado.

– Vi har idag 25 medlemsföretag, som har anslutit sig till Gosh-kedjan. De är spridda på 38 platser. Vi finns också i Schweiz, Norge och snart även i Finland. Vi ser inte varandra som konkurrenter inom kedjan, snarare som kollegor, där vi utbyter information och idéer för förbättrad affärsverksamhet.

– Vi är en frivillig medlemskedja där våra medlemmar själva får vara med och styra väldigt mycket, vi är en platt organisation och det är så vi vill ha det.

En mässa för Gosh

Uppskattad galamiddag
Under Gosh-dagarna anordnas även en stor galamiddag för alla inom kedjan. Det är ett otroligt uppskattat moment där leverantörer, medlemsföretag och övriga inom Gosh centralt umgås under en hel kväll.

I år hade man abonnerat Swedenborgssalen på Van Der Nootska Palatset i Stockholm. Ett palats byggt redan på 1600-talet, en perfekt plats att vara på för att fira sitt 5-årsjubileum.
Under galamiddagen anordnades också ett lotteri, där fina priser kunde vinnas. Dessutom delade man ut priser för Årets Avtalsleverantör och Årets Medlem.

För 2011 utsågs Rexholm A/S till Årets Avtalsleverantör och Profilmakarna i Södertälje AB till Årets Medlem. Dessa röstades fram av kedjans medlemmar respektive avtalsleverantörer.

Linus Larson – ny ordförande
Det är många nya projekt och idéer på gång. Linus Larson, som är ny ordförande, är VD för Arbetsklädshuset AB, som är ett av de större arbetsklädsföretagen i Sverige med lång erfarenhet från branschen.

– 2011 var ett bra år för Gosh men vi kände av den milda vintern och en något oroad marknad under fjärde kvartalet, men tror på ett starkt 2012 med en kedja som kommer att bli ännu starkare än tidigare, säger Linus Larson.

– Gosh kommer arbeta mer med marknad och kommunikation, förbättra våra relationer och höja lojaliteten inom kedjan. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar ännu mer aktivt tillsammans och blir starkare.

En mässa för Gosh

Caroline Rosado, Linus Larsson

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman