ACP Systems satsar på export

Publicerad
2012-03-29
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Print & mer

Eller inte bara på export, borde det kanske stå i rubriken. För med köpet av Hammervald AB förra året lade ACP Systems VD Fredrik Unell grunden för en bredare satsning på både hemmaplan och på befintliga och tilltänkta utlandsmarknaden. Något som gör att utvecklingen kan komma att intensifieras betydligt de närmaste åren.

Hösten 2011 köpte ACP Systems AB samtliga aktier i Hammervald AB, som är ett företag med mer än 25 års erfarenhet av att leverera tryckmaskiner, tryckfärg, silikontamponger, klichéer och tillbehör för tampotryck och screentryck. Under åren har företaget levererat närmare 100 tampongtryckmaskiner till svensk industri och reklamtryck. Det kanske inte låter så mycket, men på den begränsade svenska marknaden är det en hel del. Hammervalds starkaste sidor är annars förbrukningsmaterial i form av bl a färg och kemikalier.

 Åsa Hammervald, Fredrik Unell och Jean-Paul Muller

En Hammervaldsk tillbakablick
Det var 1986, som Hammervald AB grundades med en verksamhet inriktad på tampongtryckteknik med tillverkning av klichéer och silikontamponger. Dessutom hade man försäljning och färgblandning av Wiederhold (nuvarande Coates Screen Inks) tampongtryckfärger samt försäljning av microPrint tampongtryckmaskiner.

Åtta år senare utökades sortimentet med tryckfärger från Sun Chemical och Coates Screen Inks inom grafisk och teknisk screen. Man expanderade också sin färgblandningsavdelning och sitt färglaboratorium. År 2006 kompletterades sortimentet ytterligare med CPS screen- och rengöringskemikalier.

För snart två år sedan, då företaget firade sitt 25-årsjubileum sa dåvarande VDn Åsa Hammervald;

– Vår målsättning är att behålla vår position som leverantör av tryckfärger och tillbehör samt att utvecklas tillsammans med våra kunder.
– Vår affärsidé är att tillverka, vidareförädla och leverera tryckfärger och tillbehör för tampongtryck och screentryck samt att ha en styrka, som ger mervärde för våra kunder i form av kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet.

Det blir nu verklighet i en industriellt strategiskt riktig företagskonstellation, där Hammervald AB fortsätter som ett helägt dotterbolag till ACP Systems.

Ericssons Kinasatsning blev vändpunkten
ACP Systems AB har en lite annorlunda historia och lite längre. Företaget startades redan år 1982 och ACP står för Automatic Controll Printingsystems. Från början bestod verksamheten främst av import och försäljning av tampotryckmaskiner från ett schweiziskt företag och då som ett flexibelt komplement till framför allt screentrycket.

I mitten av 1980-talet blev Ericsson AB, som då var i början av sin mobiltelefonsatsning, intresserad av tampotryck för sina produkter, men de hade en del mycket speciella krav. Något som ledde till att teknikerna på ACP Systems då utvecklade och tillverkade en liten CNC-styrd tryckrobot, som var mycket snabb och hade en mycket hög repeternoggrannhet. Den döptes till Print XYZ och är fortfarande i sina fyra varianter en storsäljare.

Affärerna gick strålande och man levererade world wide både tryckmaskiner och förbrukningsmaterial till Ericsson och alla dess underleverantörer. Omsättningsmässigt stod telefonjätten för 80%, då beslutet om att flytta all mobiltillverkning till Kina kom 1999.

Ytterligare fyra maskiner levererades till Ericsson i Kina, men sedan var frågan hur och var man kunde hitta nya kunder. Det var i den vevan som ACG Nyström köpte företaget i syfte att hitta expansiva synergieffekter. Man sökte efter en marknads- och säljansvarig och valet föll på Fredrik Unell.

 Fredrik Unell

Ett ess i ärmen
Fredrik, som är född och uppväxt i Borås hade redan på lumpartiden ägnat sig åt försäljning av allt från muckar-T-shirts och cyklar till TV-apparater på OnOff. Vid sidan av det studerade han också på Folkuniversitetet för att bättra på sina kunskaper i ekonomi, data, marknadsföring/försäljning mm.
Fram till år 2000 arbetade han på Ericsson med exportförsäljning, vilket redan på den tiden innebar många och långa resor. När sedan Ericsson hamnade i lite av en uppförsbacke, såg han möjlighetn i att med sina erfarenheter och kunskaper ha något att tillföra ACP Systems.

Inriktningen blev att satsa betydligt mer på export och bredda sortimentet, så att man hade både stora maskiner för industrin och mindre maskiner för framför allt reklam- och promotionsektorn.
Den Ericssoninspirerade lösningen från 1985; Print XYZ visade sig fortfarande vara en unik och efterfrågad produkt runt om i världen; ett riktigt ess i rockärmen. Den fick sina givna kunder när det gällde större produkter med mycket information som t ex paneler för disk- och tvättmaskiner. Den byggde på en egen, driftssäker konstruktion och hade mycket automation, vilket var industriellt kostnadseffektivt.

Tryck på icke plana detaljer
ACP Systems erbjuder totallösningar åt sina kunder. Det handlar om allt från idé till komplett utrustning, från enskilda maskiner till integrerade lösningar för line-produktion. Allt från provtryckning, projektering till idrifttagande samt utbildning och service.

– Vi vänder oss till tillverkningsindustrin samt reklam- och promotionsektorn, som ser märkning/identifiering som ett värdehöjande moment för sina produkter, förklarar Fredrik Unell.
– För att uppfylla krav/problemlösning med märkning/identifiering har vi specialiserat oss på tekniken; tryck på icke plana detaljer.
– Vi bygger maskiner från enklaste enfärgsmaskiner till högteknologiska CNC-styrda maskiner med ett oändligt antal automationslösningar för den specifika kundens produktion, berättar Fredrik Unell.

Grundtanken är att utgå från en standardmaskin i rätt storlek, för att sedan anpassa denna till den specifika kundens behov. Om behovet skulle ändras i framtiden är maskinerna så pass flexibla, att det utan större ansträngning går att bygga vidare på och anpassa den befintliga maskinen. ACP Systems grundfilosofi bygger på att långsiktigt tillsammans med leverantörer och kunder bygga utvecklande relationer, där alla deltar i ett vinnande lag.

På egna ben
Sakta men säkert kunde Fredrik Unell se att kundstocken ökade från tidigare 40-talet kunder till 8-900 kunder.
Lite av hemligheten låg i det faktum att reklam- och promotionsektorn köpte mindre, billigare maskiner, men handlade upp mycket förbrukningsmaterial. Inom den mer industriella sektorn var det tvärtom; större och dyrare maskiner, men mindre av olika förbrukningsmaterial.

Samtidigt växte exportsatsningarna allt mer och kring år 2006 fanns ACP Systems i totalt sju länder mot tidigare enbart funnits i Sverige. Styrelsen för ACG Nyström tyckte ändå inte att synergierna var tillräckligt starka och beslutade att sälja ut ett antal dotterbolag vars verksamhet inte helt passade inom ramen för koncernen. Bland dem ACP Systems, Bercato och skokomponentföretaget Brunner AB.

– Det var ett beslut som passade mig som hand i handske, berättar Fredrik Unell, som köpte företaget och blev ensam ägare till det.
– Relationerna med ACG är fortfarande goda och idag levererar vi bl a olika material och förnödenheter till deras screenverksamhet.

Eftertraktade agenturer
Om ACP Systems är starka på maskinsidan när det gäller både tampo, screen och värmeprägling, så har man länge velat förstärka sig ytterligare på färg- och kemikaliesidan. Hammervald är återförsäljare av Coates Screen Inks, som är en av världens största tillverkare av tampong- och screentryckfärger. Coates Screen Inks har ett komplett program av tampongtryckfärger för tryck på alla material. De är även återförsäljare av CPS rengöringskemikalier.

– Vi lagerför Coates vanligaste färgtyper i standardnyanser och C-MIX 2000 nyanser. Vi levererar även metallic-, effekt- och specialnyanser enligt kundens önskemål, säger Åsa Hammervald.

Coates C-MIX 2000 är ett färgblandningssystem, som består av 12 basfärger och med hjälp av en våg och färgrecept kan man blanda till nyanser inom PMS, RAL, HKS och C-MIX 2000-skalan.

Hammervald tillverkar också silikontamponger efter egna modeller i en standardkvalité och fyra standardhårdheter; 2 shore (extra mjuk), 5 shore (mjuk), 10 shore (medium), 18 shore (hård).

Man tillverkar även etsade klichéer i flera olika kvalitéer från 0,5 mm vitpolerade bladklichéer till 10 mm läppade stålklichéer samt expressklichéer i olika utföranden. Klichén är den mest kritiska komponenten vid tampongtryck, där både etsdjup, materialkvalité och motivplacering är av största betydelse. Ecoprint expressklichésystem är framtaget för att användaren själv ska kunna tillverka etsade bladklichéer med hög tryckkvalité och produktionssäkerhet.

ISO-14001-certifierade
Uppköpet av Hammervald AB och ett inordnande av dem som helägt dotterbolag till ACP Systems skapar nu helt nya möjligheter på i princip alla marknader. Idag exporterar ACP Systems till Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA, Mexico och Turkiet.

– Vi är på väg in i Brasilien, vi har en agent i Irak och kommer att återuppta kontakten med en agent i Libyen nu när läget stabiliserat sig efter upproret mot regimen där i höstas, säger Fredrik Unell.
– Exporten gäller både tampo och screen. Både maskiner och förbrukningsmaterial.

Något som man nu kommer att trycka än hårdare på är miljöaspekterna i dess vidaste bemärkelse. ACP Systems är ISO 14001-certifierade, vilket inte är så vanligt i branschen. Samtidigt är det något som ökar företagets trovärdighet i kundernas ögon.

– De färg- och kemikalieagenturer som följer med Hammervalds förstärker vår konkurrenskraft både avseende erkänd kvalitet och seriös miljöhänsyn, förklarar Fredrik Unell.

Samordnad produktion
Annars blir det inte så stora förändringar av samgåendet. Bägge företagen har och kommer att fortsätta att arbeta med kundanpassade, flexibla lösningar. Allt kommer att tillverkas i Rydboholm utanför Borås till dess man hittar nya, mer ändamålsenliga lokaler.

– För att få optimal frihet och flexibilitet kommer vi att satsa på att köpa egna lokaler eller bygga i egen regi, menar Fredrik Unell.
– Att hyra kan hämma expansion och nyttjandegraden av lokalerna.

I sin nya konstellation har ACP-koncernen tio medarbetare och med bl a inhyrda montörer arbetar idag drygt 20-talet personer på företagen. Den sammantagna omsättningen ligger på ca 20 miljoner kronor och väntas stiga snabbt. Det är lite vanskligt att säga med hur mycket, då det på produktsidan handlar om maskiner från 60 000 kr upp till 4-5 miljoner kronor.

Hammervalds lokaler i Haninge kommer att avvecklas och förhoppningsvis kommer personalen att flytta med till Borås. Kvar i Stockholm som koordinerande säljkontakt kommer Åsa Hammervald att finnas.

Åter från Sydostasien
Den svenska marknaden växer också i och med de företag, som väljer att ta hem hela eller delar av sin produktion från Sydostasien. Något som beror på flera olika faktorer; bl a personalbrist och ökade löner i dessa länder, men också på att allt fler leverantörer får kundrelaterade krav på både kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

– Vi har ett projekt nu, där en kund tar hem sin produktion av nappar och här ska vi leverera en helautomatisk monteringsutrustning baserad på ABB-robotar med modernaste teknik, säger Fredrik Unell.
– Det handlar om en sugenhet i silikon, en sköld och en knapp/handtag, som ska monteras, dragtestas och målas.
– Kunden vill ha full kvalitetskontroll på sina produkter och det är det vi erbjuder honom nu.

Inte som Alfons pappa
Fredrik Unell är en engagerad, intensiv och energisk entreprenör. Nära halva sin arbetstid är han på resor inom eller utom landets gränser. Han återkommer gång efter annan till vikten av att anpassa sig till marknadens och kundernas behov, till att verkligen lyssna på sina kunder och framför allt på sina tilltänkta kunder.

Så mycket mer än företaget hinns inte med utöver villan på Bergdalsgatan i Borås och familjen med den tvååriga sonen Alfons i spetsen. Alfons förresten – om Gunilla Bergström, som skrivit barnböckerna om Alfons Åberg någonsin träffat den här Alfons pappa, så hade hon nog inte beskrivit honom som hon gör i sina böcker. För Alfon i Borås har en pappa Fredrik, som är allt annat än en godmodig, tankspridd, piprökande pappa i yllekofta och filttofflor.

Tampongtryckning (på engelska: pad printing) är en av flera moderna tryckmetoder. På senare tid har den fått en allt större användning och spridning inom såväl industrin som vid reklamtryck. Dess stora fördel jämfört med andra tryckmetoder, som screentryck, varmprägling och offsettryck, är dess stora flexibilitet och förmåga att trycka detaljerat på ojämna ytor som på pennor, golfbollar, muggar mm.

Både texter och bilder kan återges med mycket god upplösning såväl i enfärgs- som flerfärgstryck. Dessutom lämpar sig metoden för tryck på de flesta material; exempelvis plast, metall, glas, lackerade ytor och trä.

Tampongtryckmaskinerna fungerar på så sätt, att färg hämtas upp av en tampong ifrån ett färgkar. Därefter låter man tampongen pressas mot en kliché för att på så sätt få själva tryckbilden. Nästa steg är att överföra tryckfärgen till själva produkten genom att låta tampongen pressas mot den. De flesta tryckmaskinerna inom tampongtryckning kan kompletteras med matnings- och efterbehandlingsutrustning.
Text/foto; Lars Knapasjö