Björnkläder blir Grolls

Publicerad
2012-02-20
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Produktmedia

Nyligen har yrkesklädesföretaget Björnkläder köpt två klädföretag och byter i samma veva namn till Grolls. Namnet Björnkläder får leva kvar, som produktvarumärke. Björnkläder förvärvar Nytello AB i Fritsla, med inriktning på yrkeskläder för bl a vårdpersonal samt Uppsalaföretaget Progozz AB, återförsäljare av Björnkläder. Företaget öppnar också på kort tid två nya butiker, i Västerås respektive Borås.

Enligt senaste bokslutet omsatte Nytello 24 miljoner kronor och hade nio anställda. Progozz AB, med en butik i Uppsala, har fyra medarbetare och en omsättning på fem miljoner kronor.

– Nytello kompletterar vårt sortiment och gör det möjligt för oss att nå nya kundgrupper, förklarar Hans Janzon, VD på Björnkläder AB.

Björnkläder AB förvärvades i december 2010 av private equity-bolaget Litorina. I samband med köpet fastställdes en strategisk plan för expansion. I planen ingick bl a förvärv av andra företag inom branschen samt expansion av Björnkläders butiksnät under namnet Grolls.

– Vi har identifierat 17 vita fläckar på Sverigekartan, där vi planerar för nya Grollsbutiker. Först ut var Västerås, där vi öppnade en ny butik i september förra året och i oktober följde Borås.

Den framtida expansionen ska ske genom en kombination av nyetableringar och förvärv av befintliga butiker.

Björnkläder blir Grolls