Tidningspapper in i skuggan

Publicerad
2012-01-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

På Skogsindustriernas Virkesforum som hölls i Stockholm tidigare i höstas var
Rolf Johannesson en av föredragshållarna och han berättade om hur förbrukningen av tidningspapper växte fram till 2006/2007 för att sedan kraftigt vika nedåt. Nu ligger förbrukningen på 1990 års nivå.

newspaper

Framtiden för tidningspapper ser mörk ut, menade Rolf Johannesson som till vardags är marknadsdirektör
på SCA skogsindustriprodukter.

Den pågående trenden omfattar främst USA och Europa, medan den nordiska marknaden har varit relativt opåverkad. I Östeuropa och Asien växer konsumtionen. En av de främsta orsakerna är Internetanvändandet, som tiodubblats sedan 1998.

– Vi befinner oss i slutet av produktcykeln för tidningspapper. Nu måste vi fundera på vad vi ska göra i framtiden och hur vi kan ta tillvara på skogen som resurs.
– Solen går ned för tidningspapper och skuggan faller djupt, menade han.