Många tror på sig själva

Publicerad
2012-01-23
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Det blir allt fler handlare som tror att försäljningen och sysselsättningen kommer att minska i detaljhandeln den närmaste framtiden. Däremot ser många optimistiskt på den egna verksamheten. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för september månad.
Andelen handlare som tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka de närmaste tre månaderna uppgår i den senaste mätningen till 35%, vilket är en liten ökning jämfört med förra månaden, då motsvarande tal var 32%.