Tro på Dig själv … andra gör det

Publicerad
2011-10-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ledare

Jag kan inte låta bli att entusiasmeras av människor som Mikael Andersson och Roberto Anselmo, när de berättar om hur Sandryds bara på några år vänt en nedåtgående trend till expansiv utveckling med stor framtidspotential. Deras berättelse handlar om hur hårt och medvetet arbete ger resultat. Om vikten av att ha en strategi och klara mål.

Minst lika fascinerad blir jag av att lyssna på Reimar Westerlind, som är något av en legend i sin bransch. Hans historia om ACG Nyström är mustigt kryddad med små detaljer och välformulerade erfarenheter. Han efterlyser mer samarbete – inte i form av branschorganisationer, utan mer operativt samarbete mellan företagen. Det är det faktum att vi idag står inför en helt annan typ av global konkurrens, som gör det nödvändigt till ökad kommersiell samverkan, för att hitta nya faktorer som ytterligare kan skärpa våra konkurrensfördelar.

Och egentligen är det ganska självklart. En ökad operativ samverkan mellan företag kan ge oanade effekter. Inte minst för att det i de olika företagen finns så många kreativa, energifyllda, målmedvetna och utvecklingsinriktade personer med många olika typer av egenskaper, kompetens och erfarenheter. Som inser att det är det ännu oprövade, det aldrig testade, det totalt nya som kan utveckla gamla marknader och skapa helt nya.

Jag tänker också på vad Christian Nyström på PF Concept berättar om koncernens nya förädlingsanläggning i Polen och om vägen från ett starkt produktorienterat företag till att anamma ny it-teknologi och modern webb-kommunikation.

Samtidigt förundras man över att stat och myndigheter inte tycks gå i takt med näringslivet och finansmarknaden. Debatten som börsens robothandel eller högfrekvenshandeln, som jag skrev om i förra numret, toppar första sidorna i riks- och affärsmedierna. Det verkar som de flesta aktörer är vådligt nyvakna och lätt förvirrade i frågan om detta fenomen är bra eller dåligt och det är så dags nu, när det skenar på börsen och volatiliteten är skräckinjagande hög.

Som grädde på moset kommer så beskedet från Skatteverket om att staten ska betala tillbaka 1,5 miljarder kronor till landets boktryckerier för att de har betalt in för mycket i moms. Och så drar jakten igång på bokförlagen som i sin tur dragit av motsvarande moms i sina deklarationer. Det är så dags nu …

Vid närmare eftertanke kanske det där med mer samarbete också borde gälla samtliga aktörer i vår samhälls- och näringsekonomi, som ju ska borga för en stabil välfärd för oss alla. Men det kanske är något jag får ta upp med tomten … till dess får jag tro på mig själv … andra gör det ju.

Lars Knapasjö

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman