Stark konjunktur, tecken på avmattning

Publicerad
2011-07-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta bruttoinvesteringar, står sig även efter första kvartalets BNP-utfall. Tecken på avmattning inom flera delar av ekonomin talar dock för att epitetet tigerekonomi snart är ett minne blott och att vi är på väg in i en mognare fas i konjunkturcykeln med måttligare ökningstakter.