Scandraft sänker priserna

Publicerad
2011-07-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Under våren har Scandraft kunnat köpa in material till ett gynnsamt pris eftersom den svenska kronan haft en positiv utveckling. Scandraft sänker därför bruttopriserna med 4% mellan 1 juli och 31 augusti 2011.

scandraft

-Vi har, tack vare duktiga inköpare och en lyckad valutapolicy, lyckats hålla ner våra inköpspriser under våren. Många av våra leverantörer har höjt sina priser i år, men med en stark kronkurs har vi, trots prishöjningarna, möjlighet att ge våra kunder en sommarrabatt på 4%.
-Vi vill på detta sätt gynna våra kunder, så att de också känner att de får ta del av den positiva situationen, berättar Anders Trillkott, VD på Scandraft.

I början på sommaren såg vi en utveckling med en allt svagare krona och ytterligare råvarubrist, vilket gör att vi tvingas begränsa vårt erbjudande till två månader förklarar Anders Trillkott.

-Scandraft har som målsättning att alltid ha marknadens bästa möjliga totalerbjudande till våra kunder, avslutar han.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman