Organisationen påverkar hälsan

Publicerad
2011-07-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Hur arbetet är organiserat spelar stor roll för anställdas arbetsvillkor och hälsa. Detta visar ett forskningsprogram som letts från Karolinska Institutet. Förändringar på arbetsmarknaden och många organisationsförändringar har lett till ökade psykosociala krav och krav på kompetens bland anställda och chefer.

Många har stimulerats och utvecklats av dessa krav, medan andra drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar och hög sjukfrånvaro.

-Konsekvenserna har blivit ökade skillnader mellan anställda i olika verksamheter och branscher när det gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljövillkor, säger Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap.

Resultatet av forskningsprogrammet; Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa, som har finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS), presenteras bl a i antologin; The Dynamics of Organizations and Healthy Work.

Forskningsprogrammet visar olika aspekter av hur förändringar i arbetsorganisation påverkar individers arbetsvillkor, hälsa och sjukfrånvaro. Forskarna belyser i ett stort antal empiriska studier den dynamik, som på olika strukturella nivåer kännetecknar det moderna arbetslivet.

Faktorer som studerats är bl a utvecklingen av arbetsorganisation, ledarskap, arbetsmiljö och ojämlikhet.