Lägre försäljningstillväxt

Publicerad
2011-07-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Under maj månad var försäljningstillväxten inom detaljhandeln är klart lägre än vad företagen har räknat med. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin.

Försäljningen inom detaljhandeln har ökat något de senaste månaderna, men utfallet i barometern för maj är en besvikelse, då företagens förväntningar indikerade en betydligt starkare tillväxt.
Butikshandeln rapporterar om ökad försäljning, men andelen företag som redovisar ökningar är lägre än på länge. Enligt barometern uppger dock livsmedelshandeln att försäljningen återigen har stigit något efter en längre period med minskad försäljning.

Enligt KI är läget inom detaljhandeln dock fortfarande bra, trots besvikelsen över utfallet. Inom specialiserad butikshandel och livsmedelshandel är nära 80% av företagen nöjda med försäljningssituationen. Totalt sett är detaljhandeln fortsatt optimistisk och förutser en god försäljningstillväxt de närmaste tre månaderna.

Samtidigt visar konjunkturbarometern att hushållens syn på nuläget i den svenska ekonomin är något mer positiv än i april. Förväntningarna på svensk ekonomi om tolv månader har dock dämpats något. Men inställningen till svensk ekonomi är fortsatt mer positiv än normalt i båda dessa avseenden. Knappt 43% av svenskarna anser att läget är bättre än det var för ett år sedan, medan motsvarande siffra för läget om tolv månader är 39%.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman