Fria handelsvägar sänker matpriserna

Publicerad
2011-05-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Den dåligt fungerande världsmarknaden för jordbruksprodukter är en av orsakerna till de kraftiga prisväxlingarna på livsmedel. Det skriver Handelsminister Ewa Björling (M) på debattsidan i Dagens Industri.

Hon menar att industriländer under lång tid gett stöd till egna jordbruk med subventioner. Dessutom har industriländerna begränsat tillträdet till sina marknader för jordbruksvaror.

– Situationen har förvärrats av att viktiga jordbruksproducerande länder inte sällan är snabba med att införa exporthinder vid minsta tecken på stigande inhemska matpriser, något som förvärrar situationen globalt, skriver Ewa Björling.

Handelspolitiken är central eftersom endast frihandel kan bidra till att lösa de strukturella problem som genomsyrar den globala jordbruksmarknaden, skriver hon vidare i debatten.
Ewa Björling tror att i en värld som präglats av mer frihandel hade outnyttjad mark odlats upp; man hade använt mer effektiva grödor och investeringen i bra jordbruksmaskiner hade varit större. Ewa Björling efterlyser ett nytt globalt frihandelsavtal och sänkta tullar på livsmedel.

– En friare världshandel är ett av de viktigaste verktygen för att lösa grundproblemen bakom dagens skenande matpriser, avslutar hon.

Ewa Björling, Foto: Gunnar Seijbold

Ewa Björling, Foto: Gunnar Seijbold