Nollvision för omkörningar

Publicerad
2011-02-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Efter att ha träffat och intervjuat Stefan Johansson och Mats Ohlsson på Stema Specialtryck AB, tagit del av deras välfyllda hemsidor och läst ett alldeles förträffligt reportage om företaget av Inger Dahlin-Ros på Borås Tidning, så undrar jag i vilken ände jag ska börja. Brist på information och fakta föreligger inte när det gäller det drygt 25 åriga företaget, som till vardags får heta Stema Screen.

Mats Ohlsson och Stefan Johansson

Mats Ohlsson och Stefan Johansson

Det är alltid bra att börja med visionerna och så får det bli den här gången. I fyra policypunkter beskrivs visionerna att kund alltid ska vara helt nöjd, att verksamheten inte ska lämna bestående spår i miljön och att personalen ska trivas och må bra.
Det är den fjärde punkten som sätter lite knorr på ambitionerna; Vi ska ha en nollvision på antalet omkörningar. Enkelt, tydligt och konkret – nollvision för omkörningar.

Vägen till visionen
Nu nöjer sig inte Stema Screen i Borås med att bara peka ut visionerna. Man är dessutom väldigt tydlig med hur man tänker sig att visionerna ska uppnås. Det handlar om allt från att ständigt arbeta på att bli bättre och ha ett initierat leverantörssamarbete till att i alla avseenden satsa på de bästa maskiner och material som marknaden kan uppbringa.

Som ett brev på posten följer att företaget också arbetar ungefär efter ISO 9001-modellen, som är ett kvalificerat kvalitetsledningssystem. Även om man ännu inte är certifierade. Det handlar inte bara om att följa upp avvikelser och dokumentera rutiner, utan än mer om att ligga långt framme när det gäller teknik och prioritera kompetensutveckling och utbildning av engagerade medarbetare.

Förr en smutsig bransch
Historiskt sett har tryckeribranschen varit en smutsig bransch på grund av alla lösningsmedel och kemikalier som förekommit och förekommer. Sedan mer än 10 år är Stema Screen certifierat enligt ISO 14001, vilket också satt konkreta spår. Exempelvis har företaget på drygt 10 år minskar lösningsmedelsförbrukningen med drygt 70% och minskningen fortsätter framgångsrikt.
Ett annat exempel är den installation av bergvärmepump, som man gjort. Resultatet blev en minskad energiförbrukning med drygt 30%

– Vi är medvetna om att vi ännu inte är perfekta, förklarar Stefan Johansson.
– Vi har alltid höga krav på kvalitet, men vill uppnå den med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför arbetar vi enligt substitutionsprincipen – att alltid välja det miljömässigt bästa alternativet som finns att tillgå.

Spelet blev allvar
Reportaget i Borås Tidning hade rubriken; Tryckarna som tog hem spelet – en fyndig och träffande rubrik, som jag gärna skulle ha stulit.

Egentligen började det hela någon gång i Mats Ohlssons tidiga barndom. Han hade nämligen en äldre släkting, som tillverkat ett spel i form av en platt trälåda där olika figurer skulle flyttas för att bilda olika mönster eller lösningar. En slags Rubiks kub – det där 3-dimensionella mekaniska pusslet, som uppfanns av den ungerske skulptören och arkitekten Ernö Rubik i mitten på 70-talet.

Åren gick och Mats och Stefan hamnade i samma klass på Teknis i Borås och gick ut som 20-åriga byggnadsingenjörer 1981. Efter ”lumpen” kom de 1982 ut till en bygg-marknad som var i det närmaste obefintlig och en arbetsmarknad som var lite skakig.
Unga, energiska och ambitiösa ville Stefan och Mats skapa något eget med förhoppningen att kunna forma sin egen framtid.

Mats mindes det gamla familjespelet och funderingar började fokusera på vad man skulle kunna åstadkomma av det. Planer skisserades och realiserades och 1983 bildades Stema – av de första bokstäverna i namnen; Stefan och Mats.

Först tampo
Någon egentlig marknadsundersökning utöver samtal med den närmaste bekantskapskretsen hann man inte med. Spelen skulle tillverkas, förses med tryck och säljas. Det skapade den första kontakten med den grafiska branschen – tampotryck på familjespelen.

– Vi hade en del synpunkter på själva trycket och det slutade med att tryckaren tyckte att vi kunde trycka själva – sagt och gjort, berättar Stefan Johansson.
– Och så började vi legotrycka lite reklampennor åt honom och köpte till slut hans tampopress.

Sanningen att säga tillverkades ca 500 Stema-spel, men bara omkring 200 spel blev sålda. Affärsäventyret fick ett slut när det gällde spelmarknaden, men desto mer började tryckbranschen locka.

Första riktiga maskininvesteringen gick på 25 000 kronor och de unga ingenjörerna fick göra två vändor till banken. Man hade missat att det tillkommer moms på priset.

– 25 000 kronor var hiskeligt mycket pengar på den tiden, men nu hade vi i alla fall två maskiner och det trycktes för allt vad tyglarna höll. Så länge det fanns jobb gick maskinerna nästan dygnet runt.

Det var 1989 som den första nya Svecia-maskinen införskaffades för tryck i 70×100, ett format som fortfarande gäller för screen.

– Det var ett stort beslut, men vi var övertygade om att vi skulle ha en bra maskinpark och har genom alla åren alltid haft en hög investeringstakt för att ligga i den tekniska utvecklingens framkant.

Köpen som lyfte
Nästa steg kom när Stema förvärvade Götes Screentryck i Ulricehamn med maskinpark, personal och befintliga kunder. Nu började verksamheten få ett rejält lyft.

1995 kom satsningen på transfertryck – något som nyligen avvecklats. Med screen-, digital- och transfertryck som de tre grundpelarna i verksamheten var det dags 1999 att sälja av tampotrycket.

Första lokalen var på 32 kvm på ärevördiga Engelbrektsgatan. Den andra Boråsadressen blev Västgötagatan och sedan Hållingsgatan.
År 2000 – det första året på det tredje millenniumet – hamnade Schenkers transportterminal på Druveforsvägen i Stemas ägo och då handlade det om inte mindre än 2 300 kvm, som helt kunde anpassas till den relativt omfattande verksamhet som man numera hade.

Växer med Dekaltext
Även stora lokaler kan bli lite trångbodda, så 2008 genomfördes en omfattande utbyggnad av lokalerna, som fick ytterligare yta på drygt 700 kvm och en bättre disposition för verksamheterna.

På våren 2009 var det dags för nästa köp i och med att Stema Specialtryck AB tog över verksamheten i Dekaltext AB.
Boråsföretaget Dekaltext startades redan 1976 av Tore Andersson och drevs sedan början av 90-talet av sönerna Niclas och Lars. Tillverkningen bestod av allt från skyltar, text och bilder för olika ändamål och tillfällen. Här fanns också en efterbearbetning som t ex stansning och en modern digital avdelning för tryck av allt från små dekaler till stora fasadvepor.

– Vi är mycket nöjda med affären. Detta innebär en kraftig förstärkning på efterbearbetningen. Samtidigt som vi får in ny teknik och stark kompetens till den digitala avdelningen, sa Mats Ohlsson i en kommentar i samband med köpet.
– Målet är att Niclas och Lars ska kunna fortsätta verksamheten som vanligt i våra lokaler och att alla Dekaltexts gamla kunder ska känna sig välkomna till oss, fyllde Stefan Johansson i.

Och på den vägen är det; Niclas och Lars är kvar i Stema och merparten av de gamla kunderna också.

Tre ben blir två, kanske tre
Vid årsskiftet 2010/2011 var det dags för nästa stora förändring eller kanske ska man säga, förädling av verksamheten.
Hittills byggde Stema Specialtryck AB på de tre benen; screen, digital och transfer.

Sedan 1995, alltså samtidigt som Stema startade sin transferproduktion, hade man ett avtal med norska företaget NTP om tillverkning av en speciell typ av transfer som enbart fick säljas av ACG Accent AB.
På 15 år hade ACG Accent gått från att ha varit en tämligen liten aktör till att vara landets ledande transferföretag. Därför blev det med tiden ganska naturligt att ta upp en diskussion om att ACG Accent köper hela tillverkningen av transfer av Stema och flyttar både maskiner och personal till sina egna lokaler i ACG-huset vid gamla regementet i Borås.

Det betyder att en tredjedel av personalen eller 12 medarbetare, lämnar Stema och kvar blir 24 personer och ungefär lika många miljoner i omsättning. Tre ben blir med andra ord två, fast kanske tre igen. Bildekor eller carwrapping är en marknad som lockar och pockar i lite större skala på Stema.

– Affären ger oss finansiella muskler att stärka verksamheten ytterligare och vi kommer nu omgående att träffa ledande leverantörer, för att ligga i frontlinjen med ny modern teknik. Pengarna som genereras från försäljningen är inte öronmärkta, men kommer på olika sätt att utveckla våra övriga verksamheter, screen- och digitaltryck, säger Mats Ohlsson.

Affären omfattar hela maskinparken för transfertillverkning, tillsammans med en del av personalen. Totalt är det runt 12 heltidsanställningar på Stema som berörs.

Stefan Johansson säger;

– Affären mellan Boråsföretagen har pågått en tid, men redan från början tyckte båda parter att detta var en väldigt bra lösning. Vi kommer nu att investera i nya maskiner och utrustning för att kunna leverera ännu bättre produkter till våra kunder. Det är viktigt att påpeka att inga utav våra övriga kunder berörs av detta, eftersom transferproduktionen enbart har tillverkats åt ACG Accent. Nu får vi istället chansen att lägga mer tid och kraft på att förbättra servicen och resultaten på screen- och digitaltrycket.

Nya satsningar
Affären har inneburit att man frigjort både lokalyta och kapital. Helt klar med vad man ska göra och i vilken ordning är man inte än. Dock är det klart att man vill växa vidare – inte minst mot bakgrund av att ofta får specialuppdrag, som andra inte klarar av.

På Stema tror man på kombinationen screen och digitalt. På att de olika metoderna kompletterar varandra i väldigt stor utsträckning, även när det gäller kostnadseffektivitet gentemot kund.

För att stärka servicegraden har man under hösten 2010 driftsatt ytterligare en planskrivare, en Océ Arizona 550 och har nu två planskrivare med full kapacitet.

Nyss hemkommet i bastanta fraktlådor ligger också ett nytt skärbord, Zund G3 2XL-3200, som klarar att exempelvis fräsa i akryl, plåt, di-bonds mm. Bordet, som har måtten 2740×3200 mm, använder en kamera för konturskärning och är utrustat med en mängd olika verktyg för att kunna skära i de flesta förekommande material.

Sedan är en fräsch, modern maskinpark något av en förutsättning för att med hög kvalitet klara av en produktion som sträcker sig från dekaler, vepor, banderoller och allehanda skyltar till affischer i på 150-240 grams papper i alla tänkbara storlekar.
Lägg till det butiks- och mässmaterial, rollups och unika lösningar som tapeter, så blir den höga maskinstandarden en självklarhet.

– Det har blivit allt mer populärt att printa ut tapeter på olika typer av material, för att använda i mässmontern eller för att inreda kontoret, berättar Stefan Johansson.
– Akryl har kommit starkt på senaste tiden och ger en exklusiv känsla oavsett om det handlar om en mässmonter eller kontors- eller butiksinredning. Det är bara att låta fantasin flöda.

Bättre än väntat
Åren 2008-2009 gick hårt åt ekonomin, som för alla andra när finanskrisen svepte fram. Ändå bestämde sig Stefan och Mats, tillsammans med den tredje delägaren med ca 15%; Ulf Book, att ta alla kostnaderna direkt. Trots att man ju startade det stora ombyggnadsprojekt samtidigt som Lehman Brothers gick i konkurs och raset började.

– Vi tyckte det var lika bra att få det överstökat och vad vi sett av våren överträffar det allt vi hade vågat hoppas på, säger Stefan Johansson.
– Andra halvåret 2010 har varit riktigt, riktigt bra och nu känns det verkligen att vi har vind i seglen igen.

Just den dagen vi är på besök, har Ulf Book bjudit sina två kompanjoner på fotbollslandskampen Sverige – Tyskland på Ullevi i Göteborg. En match som till mångas glädje och andras besvikelse slutade avgjort och mållöst; 0-0.
Ulf har varit med i stort sett från början. Det var han som hjälpte ingenjörerna Mats och Stefan med bokföring och ekonomi. De första åren hade företaget inte pengar att kunna betala honom med, så när det bildads aktiebolag var det ganska naturligt att han fick sin beskärda del för arbetsinsatserna.

Med förkärlek för Bohuslän
Det är mycket som imponerar hos Stema Specialtryck AB – bl a det faktum att man genom åren inte har haft någon VD utan att man solidariskt delar på de administrativa uppgifter och ansvaret för företagsledning.

Och lite fritid blir det … ibland. Mats Ohlsson, som med familj bor i Ulricehamn, är ganska förtjust i golf. Sambon, Åsa Johansson, arbetar med leksaker och babyartiklar. De två döttrarna Elin (15 år) och Andrea (17 år) har idrott som stort intresse – främst dans/gym och längdskidor.

Stefan Johanssons hustru, Ann-Kristin, arbetar som mäklare och även de har två döttrar, där sång och musik står i centrum; Wiktoria (14 år) och Malin (18 år). Nu är Borås känt för lite trevliga och gemytliga gatuadresser och för familjen Johanssons del blir det Svens Gärde.

– Visst tar företaget mycket tid, men samtidigt är det så enormt roligt och stimulerande, säger Stefan Johansson.
– Vill jag verkligen koppla av så tar jag lilla båten – helst med familjen – och kuskar runt på västkusen. Bohuslänskusten är som att få sina vackraste drömmar förverkligade – åtminstone en vacker sommarkväll.

En vinterkulen dag som denna är det gott att få drömma sig till den bohuslänska kusten med pärlor som Källö-Knippla och Öckerö. Ni vet – logen varifrån det hördes dragspel och bas. Och fullmånen lyste som den var av glas …
Vi kan riktigt höra balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijks mörka stämma och vemodiga gitarr. Det ger förhoppning om en ny vår och en ny sommar. Även hos Stema på Druveforsvägen i Borås.

Men nollvisionen för omkörningar då – hur har det gått med det? Jo, det har successivt blivit bättre och bättre, även om man inte är helt fram än. Enligt Stefan Johanssons beräkningar har man i alla fall minska omkörningskostnaderna med ca 40% under de senaste två åren. Så uppenbart borde fler än Vägverket hålla sig med nollvisioner – åtminstone om det gäller omkörningar.