Ungdomar och varumärken

Publicerad
2010-10-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Det är nog alla marknadsförares dröm, att kunderna själva sprider positiva budskap om de produkter eller tjänster som man marknadsför. De som vill få igång snacket om sina produkter bör fokusera på tonåringar, som pratar om varor och tjänster i mycket större utsträckning än befolkningen i helhet.

Nästan 80% av 13-17-åringarna sprider budskap om varumärken inom medier och underhållning, vilket kan jämföras med strax under 60% av hela befolkningen. Det är också nära 60% av tonåringarna som pratar om varumärken inom detaljhandeln jämfört med knappt 40% för befolkningen i helhet.
Trots att Internet är en så viktig del av tonåringarnas vardag så sker det mesta pratet om varumärken i verkligheten, ansikte mot ansikte.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman