New Wave minskar och ökar

Publicerad
2009-12-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Det var den svaga marknaden för profilkläder som orsakade att vinsten för New Wave Group sjönk under tredje kvartalet. Vinsten blev då 19,7 miljoner kr efter skatt mot 74,7 miljoner kr för samma period 2008.

Även försäljningen sjönk med 10% och hamnade på 1 002 miljoner kr mot 1 117 miljoner kr föregående år.

–       Vårt 3:e kvartal bjöd på ömsom vin – och ömsom vatten. Vi hade en ganska pessimistisk syn på marknaden – och då främst profil – redan innan kvartalet och tyvärr infriades det. Profilmarknaden är väldigt svag och det tror vi den tyvärr blir även under fjärde kvartalet.” skriver VD Torsten Jansson i bolagets kvartalsrapport.

Resultatet innebär att New Wave Group sänkte sin omsättning med 11% under årets nio första månader till knappt 3 miljarder kr och resultatet efter skatt uppgår till 26,5 miljoner kr jämfört med ett resultat på 145,5 miljoner kr förra året.

Genom besparingar och minskade lager tror bolaget att de ska kunna förbättra resultatet under det fjärde kvartalet och inför 2010 är förhoppningen att en ökad fokusering på försäljning ska öka tillväxten igen.

Ökade trots allt

Positivt är att kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades, nettoskuldssättningsgraden minskade och aktien har sedan årsskiftet stigit med

drygt 300%.

–       Marknaden har utvecklats sämre än förväntat inom främst säljkanalen profil. I kvartal fyra förväntar vi oss ett mindre fall i försäljningen än i tidigare kvartal, men ett bättre resultat än fjolåret, avslutar Torsten Jansson.